Menu

Beklædningsaftale - Træningstøj

Beklædningsaftale

Sponsor og Haslev Fodbold Club (HFC) Stadionvej 10, 4690 Haslev er der indgået aftale om følgende sponsorering af alle ungdomshold i en årgang i HFC i år 2018 & 2019. (sammen anden Sponsor på ryg)

Aftalen omfatter følgende:

Sponsorlogo af spilletøj. (1-3 hold)

Sponsornavn på sponsorvæg ved HFC’s klubhus.

Vederlagsfrit med i HFC’s sponsorklub.

Der udleveres 2 årskort med adgang til HFC’s hjemmekampe.

Sponsornavn på HFC’s hjemmeside www.haslev-fc.dk, hvor også et link bliver oprettet.

Sponsor kan efter nærmere aftale gøre brug af klubbens spillere, trænere- og andre personer tilknyttet klubben ved særlige arrangementer, hvor sponsor skønner, at en sådan medvirken kan have markedsføringsmæssig værdi for sponsor og-/ eller Haslev Fodbold Club.

Logomateriale fremsendes af sponsor.

Aftalens indhold må ikke offentliggøres af sponsor eller HFC.

Ansvaret for HFC’s opfyldelse af denne aftale er fra klubbens ledelse, pålagt Jens E Larsen tlf. 4014 5632, eller en anden af ledelsen udpeget person.
Ved ændring af ansvarlig person skal sponsor omgående informeres.

Pris ekskl. moms placering
På Bryst 12.000kr i hele perioden
På Ryg 8.000 kr. i hele perioden
Lille på bryst 8000 kr. hele perioden

Det aftalte sponsorat betales med 1/4 del hver den 1. marts og 1. august hver i år i aftalte periode.

Haslev Fodbold Club vil-/skal bestræbe sig på, at yde sponsor den bedst mulige reklame, herunder arbejde på at skaffe den bedst mulige omtale i den skrivende presse.

Luk